CBD a epilepsie

 

Epilepsie je onemocnění projevující se výskytem epileptických záchvatů, které se opakují, přicházejí náhodně, většinou nevyprovokovaně.

Určitý záchvat může za svůj život prodělat mnoho lidí, nemusí se však hned jednat o epilepsii. Proto je nutné vždy navštívit lékaře, který Vám tuto nemoc případně diagnostikuje (většinou Vás lékař označí za epileptika až po druhém nevyprovokovaném záchvatu).

Epilepsie patří mezi nejčastější chronická neurologická onemocnění. Postihuje muže i ženy. Projevuje se často již v dětství (zde je na vině většinou genetika, vrozené vývojové vady mozku), nebo u osob po cca šedesátém roce života.

 Může propuknout v každém věku, v dospělosti vzniká většinou při nádorových onemocnění, alkoholismu a užívání drog, cévních mozkových příhod, úrazů hlavy. Dále pak také například při nadměrném a dlouhodobém stresu, při dlouhodobé a těžké nespavosti.

 

Epilepsie je u každého jedince velmi individuální, a i příznaky jsou dosti rozdílné. Také záleží, jak velkou část mozku epilepsie postihuje.

Někdo má tak záchvaty spíše o tom, že se dočasně poruší sluch, hmat…vědomí však není narušeno.

Pak jsou známe krátké poruchy vědomí, kdy dotyčný přestane s určitou činností, získá upřený pohled (vypadá zamyšleně, nevnímá, když na něj mluvíte). Po odeznění se člověk „probere“ a nemusí ani vědět, že k něčemu došlo a vrátí se zcela v klidu k prováděné činnosti.

Objevují se však i silné záchvaty, kdy postižený epilepsií upadá do křečí, má silné záškuby (většinou bije hlavou a končetinami o zem, prokousne si jazyk, rty…). Po skončení tohoto záchvatu, se často dostaví velká vyčerpanost.

Dle obtíží se tak epilepsie i různě léčí.
Někomu pomůže při lehkých formách epilepsie pouze úprava životosprávy (dostatek kvalitního spánku, vyléčení z alkoholismu nebo užívání drog, zrušení nočních směn apod.) K tomu všemu může dopomoct CBD (např. CBD kapky.)

V jiných případech je nutné nasadit různé medikamenty, nebo dokonce podstoupit operaci.

I při léčbě medikamenty však WHO a různé studie poukazují na účinky CBD jako podpůrné léčby (snížení množství medikamentů apod.)

CBD tak pomáhá hned v několika faktorech:

Zlepšuje spánek, který je v některých případech spouštěčem epilepsie.

Uvolňuje svaly, působí proti křečím.

Působí na hladinu kyseliny gama-aminomáselné (její nízké množství vede k záchvatům).

Funguje jako podpůrná léčba (zvyšuje účinek podávaných léků na epilepsii).

Působí na deprese a úzkostné stavy, které epilepsii bohužel často doprovází a mnoho dalších…

 

Tento článek neslouží jako zdravotní dokument, ale má pouze informační charakter. Nenahrazuje zdravotní péči, vždy je nutné svůj stav konzultovat s lékařem, stejně tak případné užívání CBD produktů.