Štítná žláza je součástí endokrinního systému. Vyplavuje do těla hormony, my zmíníme ty dva nejdůležitější – T4 (tetrajodtyronin) a T3 (trijodtyronin).

Onemocnění štítné žlázy je těžko rozpoznatelné a vždy je důležité, aby diagnózu provedl lékař. Při zjištěném onemocnění potom následuje pravidelné docházení na endokrinologii.

Onemocnění štítné žlázy postihuje daleko více ženy, než muže. Mezi nejčastější poruchy patří zvýšená, nebo snížená funkce štítné žlázy.

Bližší informace k onemocnění najdete v článku věnovaném se celému endokrinnímu systému v odstavci ŠTÍTNÁ ŽLÁZA.

My zde rovnou rozebere možné účinky CBD na štítnou žlázu a její fungování.

Prvně se musíme tedy zmínit o Endokanabinoidnímu systému.
Tento systém má totiž za úkol udržovat rovnováhu v těle, zvanou homeostázu.

Pro nás je ale ještě důležitější, že s tímto systémem kooperují látky obsažené v konopí (CBD, CBG apod.).  Systém na tyto aktivní látky reaguje skrze receptory. My se zaměříme hlavně na CB1 a CB2.

Kanabinoidů a receptorů je více, nicméně nejvíce jsou prozkoumané právě látky CBD, případně CBG a jejich vliv na receptory CB1 a CB2. Tyto receptory jsou součástí endokrinního systému.

Jsou obsaženy například:

CB1 = v mozku, plicích, játrech, kostní dřeni. Dále ve slinivce, cévním systému, svalech, reprodukčních orgánech, imunitním systému

CB2 = slezina, kosti, kůže, slinivka, imunitní systém, játra, kostní dřeň.

Existují různé výzkumy, které poukazují na endokanabinoidní systém ve štítné žláze, na který pak může působit CBD. Info o výzkumu zde.

Jelikož onemocnění štítné žlázy je celkem rozšířené, přibývá i v ČR mnoho lidí, kteří již CBD na štítnou žlázu užívají a potvrzují zlepšení stavu (například snížení medikamentů, zlepšení projevů onemocnění). Oblíbené jsou hlavně CBD oleje.

Studie jsou však stále na začátku, hlavně co se týče nějakých výzkumů na lidských pacientech. Nicméně jak jsme již uvedli, lze dohledat nejrůznější recenze.

Vždy je užívání na Vás. Před užíváním se poraďte s lékařem. Produkty CBD nejsou lékařským medikamentem, proto nenahradí léky, které Vám upravují hladinu hormonů.  Mohou však fungovat jako podpůrná léčba (mírnit příznaky, snižovat množství medikamentů).

Tento článek byl sepsán pouze jako informativní, nejedná se o žádnou zdravotní publikaci. Vždy se poraďte s lékařem před tím, než začnete CBD užívat. Tento článek nijak nenahrazuje zdravoní péči ani diagnózu.